Alvik Basket kom 51 minuter sent med sin ansökan och gick miste om 380.000 kronor i Lokalt aktivitetsstöd. Nu har Riksidrottsförbundets (RF) beslut hamnat i högsta juridiska instans och fallet kan bli avgörande för om idrottsklubbar ska kunna överklaga RF:s beslut i allmän domstol. – RF:s roll är att stötta idrotten, inte stjälpa den.