Älvsborgs amfibieregemente genomför en av de större övningarna på drygt 20 år. 500 soldater övar på västkusten – samtidigt som kriget i Ukraina pågår och Natofrågan är högst aktuell i Sverige. – Det är mest föräldrarna och familjen som oroar sig över framtiden, säger Robin Persson, 20 år, värnpliktig från Malmö.