”Okänt skepp” – så kallas det fartyg som upptäckts på Östersjöns botten. Tack vare fototeknik har en 3D-modell kunnat skapas, som visar ett vrak som är ovanligt välbevarat.