Sedan den 1 juli i år kan polisen utfärda en ordningsbot för den som spelar hög och störande musik från exempelvis en bil. På två månader har 50 ordningsböter av den här typen delats ut i polisregion Mitt, där Gävleborg ingår.