Trafikverket ska i vinter skapa ytterligare ett kontor i Västernorrland med placering i inre hamnen i Sundsvall. 75 personer ska arbeta på den nya myndigheten varav 50 är nyanställningar.