Ett tåg spårat ur i provinsen Tanganyika. Orsaken är ännu inte fastställd.