En uppfödare i Blekinge tvingas avliva 50 000 kycklingar efter ett salmonellautbrott.