I samband med att Yvonne Sandberg-Fries skulle fyllt 71 år delas i dag drygt 50 000 kronor från hennes minnesfond ut för första gången. Pengarna går till en organisation som arbetar för att hjälpa unga palestinska kvinnor att engagera sig politiskt.