5-åriga Nils familj är en av de första som tagits emot på den nya mottagningen för tidiga insatser i Västmanland. Hans mamma, Carin, tror att den har en viktig funktion att fylla. – När man som förälder väl tagit steget och bett om hjälp, då är ju energin ofta dränerad och man vill ha hjälp nu. Helst igår, säger hon.