Genom ett ettårigt projekt har elva sjuksköterskor lockats till Sollefteå sjukhus. I slutet av februari nästa år står det klart om satsningen varit lyckad.