Regionstyrelsen har fattat beslut att införa en länsgemensam handlingsplan mot självmord tillsammans med Norrbottens läns kommuner. Och det handlar om ett stort problem – 48 personer i Norrbotten tog sitt liv under 2021.