Omkring 300 stycken gafflar, knivar och skedar som hamnat på villovägar bland länsbornas matrester rensas dagligen bort på biogasanläggningen i Uppsala. För att visa hur viktigt det är att sortera rätt på ett roligt sätt har Uppsala vatten byggt en pampig besticktron.