I dag och i morgon muckar 400 värnpliktiga soldater från I 19 och A 9 i Boden – den första kullen sedan värnplikten återinfördes 2018. En medaljceremoni genomfördes innan det var dags att antingen fortsätta inom det militära eller återgå till det civila livet.