Ett unikt bestånd av den sällsynta mosippan har påträffats i byn Sörsjön, Malung-Sälens kommun.