I samband med Nobelveckan samlades cirka 400 lärare från 14 olika länder och tre tidigare nobelpristagare för att diskutera vad lärare kan och ska göra för klimatarbetet. En av lärarna från Örebro var Maria Törnblom, som tar med sig mycket från dagens diskussioner.