En fabrik med 200 ton paraffin brinner i Salo i Finland, fem mil öster om Åbo. Branden i ljusfabriken sprider giftig rök som syns på flera mils håll. 400 människor har hittills evakuerats.