40 procent av länets gravida är ovaccinerade mot Covid-19 och det ställer höga krav på verksamheten på länets förlossningsavdelningar.