På varvet i Karlskrona behövs mer personal för att klara av de ordrar som finns inne just nu. Under 2023 kommer ett 40-tal nya tjänster att i tillsättas i produktionen på Saab Kockums.