Under 2016 anmäldes 37 fall av sexuellt tvång eller övergrepp inom SOS Barnbyar, rapporterar SVT. Förgriparna har varit del av organisationens personal, som anställs lokalt i de länder där hjälporganisationen är verksam.(TT)