Sedan den 13 mars har 185 personer varslats om uppsägning i Örebro län. Men det visar inte hur många som förlorat arbete på grund av viruset.