Personalbrist och hög arbetsbelastning har gjort att 300 upphandlingsärenden hamnat på hög på Örebro kommun, det skriver Nerikes Allehanda. Det gäller bland annat inköp av nya parkeringsautomater.