Ett massivt betongfundament blockerar Nydalarondellen på E4:an i Umeå.