Efter SL:s besked om att all tunnelbanetrafik mellan Slussen och T-Centralen skulle ställas in nya cykelbron börjar anläggas, sköts idag byggstarten upp – för tredje gången. Hittills har förseningen kostat 30 miljoner kronor. Nu ska staden och regionen försöka komma fram till en gemensam lösning för bygget.