På kvällen den 9 november öppnades gränsen mellan Öst- och Västtyskland.