En annan 28-årig man frias helt av tingsrätten för dubbelmordet i Sätra.