Under den gångna veckan har 271 nya fall av coronaviruset konstaterats i länet, vilket kan jämföras med 225 fall veckan dessförinnan. Antalet personer som smittats av viruset har alltså ökat något, samtidigt har fler har fått vaccin och regionen räknar med att snart påbörja den andra fasen av vaccinationsarbetet.