Regeringen föreslår 2,4 miljarder för skydd av värdefull natur för 2022.