Mannen har förgripit sig på sovande tjejer vid två olika tillfällen. Nu döms han i Varbergs tingsrätt.