– Hur många 23-åringar vill sitta hemma hela dagarna hos sina föräldrar, säger Fredrik om sin tillvaro sedan många år. Nu kämpar han för att hantera sin adhd och autism och för att bryta sitt isolerande livsmönster. Målet är att lyckas fullfölja en utbildning och få ett jobb. Ett vanligt liv.