800.000 anställda drabbas av nedstängningen – lönekuvert med 0 dollar.