Dagens migrantströmmar till Europa löper i flera riktningar.