2015 hittades ett träskrin under golvet i Gällareds kyrka i Falkenbergs kommun. Det visade sig ett innehålla resterna av ett nära 200 år gammalt foster. 8-åriga göteborgaren Eddie Jonasson blev tagen när han hörde historian och vill nu att den uppmärksammas – inte minst nu när skrinet med fostret ska läggas tillbaka igen.