I låren, halsen och strupen. För pressuppbådet som samlats vid ladugården berättar lantbrukaren Einar de Wit var vargen angripit deras får. Totalt har de nu förlorat 20 får i angreppet. Ytterligare fyra djur saknas. - Det är det värsta man kan uppleva, säger Einar de Wit.