Metanol forsar ut ur en container i Linköping och området har spärrats av för allmänheten. Brandrisken bedöms som extra stor.