Målet är att den vuxna delen av befolkningen ska vaccineras före halvårsskiftet.