Ohanterade ärenden upptäcktes vid byte av datasystem • Kommunen anmäler sig själv.