Det är svårt att lära gamla hundar att sitta sägs det. Så den här jycken lär det inte gå att få nån pli på. Den är nämligen 18 000 år gammal har en svensk forskare kunnat fastställa.