Ytterligare 17 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 13 595 smittade personer avlidit i Sverige. Sammantaget har 849 629 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19. Så här långt har total