För att utsatta branscher ska kunna klara sig under pandemin har hyresvärdar kunnat ansöka om stöd hos Boverket när de sänkt hyran för sin hyresgäst. – Som det ser ut nu har vi i Skåne beviljat totalt 17 miljoner till hyresvärdar, säger Patrik Åkesson, enhetschef vid statliga bostadsstöd Länsstyrelsen Skåne.