Naturvårdsverket beviljar Kalmar kommun knappt 17 miljoner kronor för saneringen av marken kring Fredriksskans, där man ska bygga bostäder.