Mer än dubbelt så många fjällrävskullar föddes i länet i år. Det visar Länsstyrelsens inventering. Tillgången till fjällämlarn är starkt knutet till hur många kullar som föds och nu hoppas Länsstyrelsen att antalet fjällämlar ökar ännu mer.