Ännu ingen gripen efter torsdagskvällens skjutning i södra Stockholm.