Hittills har 169 coronarelaterade olyckor och tillbud på skånska arbetsplatser anmälts till Arbetsmiljöverket. Övervägande delen rör vårdpersonal.