I år är det rekordmånga av landets hushåll som tvingas betala tillbaka på bostadsbidraget. Bara i Norrbotten är 1603 hushåll återbetalningsskyldiga.