Samhället gjorde allt – men kunde inte rädda honom • Unga indragna i väpnade konflikter.