Två pojkar – 16-år gamla – befann sig utanför en skola i Malmö och rökte hasch när en av dem plötsligt tog upp en kniv och knivhögg den andre.Den skadade pojken fick så omfattande skador att han nu är förlamad på sin högra sida.”Enligt läkaren har han haft hjärtstillestånd i cirka tio minuter och han har förlorat så pass mycket blod att han blött ut helt”, skrev polisen i sin avrapportering.Nu...