Sedan Ryssland invaderade landet har mängder av kulturplatser förstörts.