På torsdagen skedde en trafikolycka på Sankt Lars väg i höjd med Klostergården.