SL översållas av ansökningar • Många avgångar ställdes in i brist på personal.