Fjällräven äter smågnagare och framför allt fjällämmel. Men under våren och sommaren finns det färre smågnagare och då överlever färre valpar.